Termeni și condiții

Termeni și Condiții
Prin acesarea website-ului ancapal.com, ești de acord cu termenii acestei Declarații de Confidențialitate, descrise mai jos. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni, vă rugăm să nu accesați sau să nu folosiți acest website.

1. Termeni
Prin accesarea website-ului la ancapal.com, ești de acord să te supui acestor termeni ai serviciului, tuturor legilor și reglementărilor care se aplică, și să fii de acord că tu ești responsabil pentru complianța cu orice lege ce se aplică local. Dacă nu ești de acord cu acești termeni, ți se interzice folosirea sau accesarea acestui site. Materialele conținute pe acest website sunt protejate de legile protecției de autor și ale mărcilor înregistrate.2. Licența de utilizare
Se oferă permisiunea de a accesa temporara materialele de pe website-ul ancapal.com, doar pentru utilizarea personală, temporară.  Această licență de utilizare nu îți permite să:

  • Modifici sau să copiezi materialele;
  • Să folosești materialele pentru orice scop comercial sau dezvăluire publică,  (comercială sau ne-comercială); să încerci să interferezi cu orice software conținut de website-ul ancapal.com; să îndepărtezi orice notații ale copyright-ului din materiale; sau să transferi materiale către o altă persoană sau să “oglindești” materialele pe orice alt server.

Această licență încetează în mod automat dacă violezi oricare dintre aceste restricții și poate fi termiantă de către Anca Pal în orice moment. La momentul terminării acestei licențe de utilizare, trebuie să distrugi toate materialele descărcate aflate în posesia ta, fie că sunt în formă electronică sau printate.

3. Disclaimer
Anca Pal nu oferă nici o garanție, exprimată sau implicită, și deci neagă toate garanțiile inclusiv garanțiile implicite de vandabilitate.

Mai departe, Anca Pal nu garantează și nu face nici o reprezentație cu privire la acuratețea, rezultatele sau fiabilitatea folosirii materialele de pe website-ul ei, sau care se relaționează cu acest site sau orice alte site-uri relaționate cu acest site.

4. Limitări

În nici un caz Anca Pal nu este răspunzătoare pentru orice daune (inclusiv, și fără a ne limita la, daune pentru pierderea datelor sau profitului, sau datorită întreruperii afacerilor) ce ar reieși din folosirea sau inabilitatea de a folosi materialele de pe site-ul ancapal.com, chiar dacă Anca Pal sau un reprezentant al său a fost notificat oral sau în scris despre posibilitatea unei astfel de daune.
5. Acuratețea materialelor
Materialele ce apar pe website-ul ancapal.com pot include erori tehnice, de ortografiere sau de fotografiere. Anca Pal nu garantează că orice parte din materialele de pe acest site sunt corecte, complete sau actuale. Anca Pal poate face schimbări în materialele de pe website în orice moment, fără nici un fel de notificare. Totuși, Anca Pal nu se angajează în nici un fel să actualizeze materialele.​
6. Link-uri
Anca Pal nu a revizuit toate site-urile legate cu acest website și nu este responsabilă pentru conținutul unui astfel de site.  Includerea oricărui link nu implică aprobarea acelui site de către Anca Pal. Utilizarea oricărui astfel de website se face pe riscul utilizatorului.

7. Modificări
Anca Pal poate revizui acești termeni ai website-ului în orice moment, fără notificare. Prin folosirea acestui website tu ești de acord să te supui versiunii curente ai acestor termeni.

8. Legalitate
Acești termeni și condiții sunt guvernați și construiți în acord cu legile Uniunii Europene.